Članovi

Predsedavajući Upravnog Saveta je:

  • Vaton Durguti

Članovi Upravnog Saveta su:

  • Mejreme Mema
  • Besim Kelmendi
  • Xhevdet Bislimi
  • Valbona Selimaj
  • Zorica Petkovic
  • Dulina Hamiti
  • Lulzim Beqiri
Nazad