Članovi

Predsedavajući Upravnog Saveta je:

  • Aleksandër Lumezi 

Podpredsednik Upravnog Saveta je:

  • Driton Muharremi

Članovi Upravnog Saveta su:

  • Enver Peci
  • Haxhi Dërguti
  • Lavdim Krasniqi
  • Javorka Prlinćević
  • Elbasan Dervishaj
  • Faton Bajrami
  • Ajshe Zejnullahu - Nuza
Nazad