02-07-2019

Zastarelost prema odredbama ZOO

Dana 3. Jula 2019.godine, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane obuke (PKO), organizuje obuku na temu “Zastarelost prema odredbama ZOO”.

U okviru ove obuke biće obrađene: Opšta pravila zastarelosti; Računanje početka zastarelosti, prestanka i toka zastarelosti; Odricanje od zastarelosti; Rokovi zastarelosti za određene zahteve, kao i prekid zastarelosti.

Korisnici ove obuke su: Sudije Osnovnih sudova, Apelacionog suda i stručni saradnici.

Nazad