14-02-2020

Kalendar aktivnosti EJTN-a za 2020. godinu

Kalendar aktivnosti EJTN-a za 2020. godinu

 

Preuzmite kalendar obuke EJTN-a za 2020. godinu:

Kalendar EJTN obuka - 2020

 

Za pomoc pri registraciji u OSP molimo vas preuzmite sledeca uputstva:

Uputstva i rokovi za apliciranje

Nazad