17-04-2020

April 2020-Kalendar aktivnosti EJTN-a za

Poštovane sudije / tužioci,

Želimo da podelimo sa vama najnoviju verziju kalendara EJTN,  o aktuelnim seminarima.

Kao što ste obavešteni, EJTN će vam pružiti mogućnost za učenje na daljinu za veliki broj njihovih aktivnosti. Iz tog razloga, želimo da vas obavestimo da je postupak isti, i istovremeno vas želimo podstaći da učestvujete. Ako ste zainteresovani, javite nam na Akademiji, jer prvenstveno morate biti registrovani (upload-ovani) na OSP – EJTN platformi za onLine učenje.

S obzirom na činjenicu da nema ograničenja budžeta za online seminare, nema ograničenja broja kandidata / učesnika na seminarima.

S tim u vezi, pogledajte obaveštenje EJTN-a, o planiranim aktivnostima na temu Prava Intelektualne svojine – Trgovačke marke EU – CI/2020/03, koji je dostupan u obliku onLine obuke:

Sreda i četvrtak; 15-16.april 2020.; 10 -12.30h.

Za više informacija, pogledajte sledeću najavu kao i priloženi dokument o načinu praćenja ove obuke i drugih online seminara EJTN-a.

EJTN Save the date

IP_Law_CI_2020_03_webinar_latest

EJTN Calendar of activities novelties

Srdačan pozdrav i čuvajte se!

Akademija Pravde

Nazad