04-10-2019

Obaveštenje o konačnom izboru: Službenik za budžetske obaveze

Na osnovu procene Izborne Komisije Državne (Civilne) Službe (IKCS), i Uredbe br.02/2010 o Postupcima Regrutovanja u Državnoj Službi, nakon završetka postupka regrutovanja, predlaže se za imenovanje, kako sledi:

Položaj

Referentni br.

Ime kandidata

Ukupno bodova

Tip imenovanja

Službenik za budžetske obaveze, 

03/13 / DAF-AD

Albion Paci

86.5

Položaj Karijere

PRAVNI SAVETI: Stranka nezadovoljna ovim obaveštenjem ima pravo na žalbu u roku od 30 dana, Komisija za Rešavanje Sporova i Žalbi AP-a., od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Shkarko njoftimin

Nazad