27-11-2019

Obaveštenje o izboru Izvršnog Direktora Akademije Pravde

Akademija Pravde u skladu sa članom 18 Zakona br. 05/L-095 o Akademiji Pravde, i član 15 Pravilnika 01/2017 o Postupku imenovanja i Razrešenja Izvršnog Direktora Akademije Pravde, objavljuje saopštenje o objavljivanju rezultata postupka zapošljavanja na konkursu objavljenom 01.10.2019:

Naziv radnog mesta: Izvršni Direktor Akademije Pravde

Referentni broj:  01/01/ZD-AD

Ime i prezime:  Enver Fejzullahu

Ukupni zarađeni poeni:   94.60

Odluka Upravnog Saveta Akademije Pravde

Datum: 27.11.2019.

Shkarko njoftimin

Nazad