• 01Oktobar

   Dozvola za izvršenje i odlucivanje po prigovorima, žalbi i vanrednim pravnim lekovima u Izvršnom postupku

  • 07-09Oktobar

   Analiza prakticnih slucajeva i veštine zastupanja na sudenju

  • 20Oktobar

   Redovna i vanredna pravna sredstva prema zakonu o parnicnom postupku.

  • 06-07Oktobar

   Sprovodenje Smernica o kaznenoj politici

  • 13Oktobar

   Pravo na imovinu - Sudska Praksa Evropskog Suda za Ljudska Prava

  • 21Oktobar

   Profesionalna etika (tuzilacki sistem Gr. III)

  • 07-08Oktobar

   Zaštita prava dece u razvodnim sporovima i u slucaju porodicnog nasilja

  • 15Oktobar

   Prekršajni postupak prema zahtevima inspektora

  • 21Oktobar

   Sticanje vlasnistva na originalan nacin/ Komentarisanje sudskih slucajeva-odluka

Prijava za obuku