• 04Septembar

   Saradnja u izvršenju krivicnog dela

  • 11Septembar

   Clan 5 EKLJP - pravo na slobodu i sigurnost

  • 18Septembar

   Terorizam

  • 05Septembar

   Nacin sticanja i zaštita vlasništva

  • 12Septembar

   Upravljanje predmetima

  • 19Septembar

   Postupci u žalbenom postupku Posebnoj Komori

  • 05-06Septembar

   Specijalizovani Program Obuke za Razvoj Kapaciteta u Borbi Protiv Korupcije - II Sesija

  • 13-14Septembar

   Zaštita decijih prava u bracnim sporovima i porodice

  • 25Septembar

   Prava intelektualne svojine - Autorska prava

Prijava za obuku