• 04Maj

   Uloga i primena Zakona o azilu i njegov odnos sa Medunarodnom Konvencijom o azilu

  • 12Maj

   Narušavanje javnog reda i mira

  • 18-20Maj

   Specijalizovani Program obuke - Sajber kriminal i kriptovalute - Sesija I

  • 04-05Maj

   Specijalizovani Program obuke - Pranje novca i finansijska istraga - Sesija II

  • 16-20Maj

   Povracaj ukradene imovine

  • 19Maj

   Uloga Agencije i proces privatizacije - likvidacija društvenih preduzeca od strane KAP

  • 10-11Maj

   Specijalizovani Program obuke - Prevara i korupcija u javnim nabavkama - Sesija I

  • 17Maj

   Sprovodenje Zakona o zaštiti podataka o licnosti i administrativnoj i sudskoj zaštiti prava licnosti, i Zakona o javnom pristupu i postupku za ostvarivanje prava na pristup informacijama

  • 19-20Maj

   Okrugli sto - Sloboda izražavanja i sloboda medija - Region Prishtina

Prijava za obuku