• 01-02Septembar

   Specijalizovani Program obuke Organizovani kriminal i korupcija - Sesija III

  • 15Septembar

   Nelegalna uzurpacija i povracaj imovine

  • 20-23Septembar

   Kriptovalutat dhe Pastrimi i Parave

  • 02Septembar

   Izvršni postupak, pravni osnov i pravni lekovi

  • 16Septembar

   Sprovodenje Zakona o Penzijskim šemama finansiranih od strane države

  • 21-22Septembar

   Ugovorno pravo, gradevinski ugovori

  • 07-08Septembar

   Zaštita prava deteta u slucajevima razvoda i u slucajevima porodicnog nasilja

  • 17Septembar

   Proces dobrovoljne likvidacije društvenih preduzeca, razmatranje pred organom za likvidaciju i sudski postupak u Specijalnoj komori

  • 22Septembar

   Sprovodenje istrage, izrada i podizanje optužnice

Prijava za obuku