• 04Maj

   Test

  • 17Maj

   Sudska zaštita u radnim sporovima prema Zakonu o Radu

  • 18-19Maj

   Specijalizovani Program obuke Organizovani kriminal i korupcija – Sesija II

  • 05-06Maj

   Specijalizovani Program Obuke Sajber kriminal Sesija I

  • 17Maj

   Webinar për Gjyqtarë mbi Kripto Valutën

  • 19Maj

   Uskladivanje sudskih odluka u imovinskim predmetima

  • 11-12Maj

   Prava intelektualne svojine, zaštitni znakovi, patenti

  • 18Maj

   Arbitrazhi

  • 20-21Maj

   Materijalni i proceduralni aspekt zakona o zaštiti od diskriminacije i izazovi u njegovoj primeni

Prijava za obuku