• 26Januar

   Krivicna dela protiv narkotika – sa posebnim naglaskom kada se vrše organizovano

  • 28Januar

   Okrugli sto- Komentarisanje sudskih odluka/ Objedinjavanje obligacionih pitanja

  • 27Januar

   Predmetna i teritorijalna nadležnost prema Zakonu o prekršajima

  • 27Januar

   Ndermjetesimi

Prijava za obuku