• 02Maj

   Pravo na mirno uživanje imovine – Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i clan 1 Protokola br. 1 EKLJP

  • 04-05Maj

   Protokolli për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale Mitrovicë - Pejë

  • 11-12Maj

   Protokolli për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale Gjilani, Ferizaj dhe Gjakova

  • 03Maj

   Upotreba balistickih podataka

  • 10-11Maj

   Specijalizovani Program obuke Ratni zlocini - sesija I

  • 12Maj

   Sekvestracija i konfiskacija

  • 04Maj

   Naknada žrtava – izmene zakona

  • 10-11Maj

   Pravo na azil prema domacem i medunarodnom zakonodavstvu

  • 16Maj

   Vlerësimi i Rrezikshmërisë në Rastet e Dhunës në Familje

Prijava za obuku