• 01-02Februar

   Svedoci saradnici

  • 08-09Februar

   Ugovori i raskid ugovora

  • 16Februar

   Zakon o šumama, zaštiti prirode i zaštite životne sredine

  • 01-02Februar

   Naknada, vrste naknade i sudska praksa

  • 10-11Februar

   Novine Zakonika o krivicnom postupku

  • 16Februar

   Sloboda okupljanja i organizacije

  • 07Februar

   Uskladivanje novih izmena Zakonika o krivicnom postupku sa Zakonikom pravde o maloletnicima

  • 14-15Februar

   Specijalizovani Program obuke Nasilje u porodici

  • 21Februar

   Postupak prema predmetu na ponovno odlucivanje

Prijava za obuku