Zaštita prava dece bez roditeljskog staranja i u slucajevima promene njihovog statusa

Opis

- Zaštita prava dece bez roditeljskog staranja;

- Usvajanje, materinstvo i ocinstvo;

- Nacini i metode komuniciranja suda sa decom u sudskom postupku;

- Zaštita prava dece u postupku osporavanja i potvrdivanja ocinstva ili materinstva.  

Ciljeva

Nakon završetka ove obuke, ucesnici ce moci da:

- Procenjuju slucajeve koji se odnose na zaštitu prava dece bez roditeljskog staranja;

- Analiziraju zakonske odredbe o usvajanju, ocinstvo i materinstvo;

- Pravilno primenjuju nacin i metode komuniciranja suda sa decom u sudskom postupku. 

Mesto

Lokacija: Hotel Sirius

Citi: Priština

Countri: Kosovo

Trener:

Valon Totaj

Lumni Sallauka

Kerstin Neithemmar