Mere diverziteta

Opis

- Zakonski uslovi za izricanje mera diverziteta;

- Vrste mera diverziteta;

- Prednosti mera diverziteta;

- Izricanje ovih mera od strane suda ili tužioca. 

Ciljeva

Nakon završetka ove obuke, ucesnici ce moci da:

- Pravilno primenjuju odredbe Zakonika Pravde za maloletnike;

- Identifikuju koji zakonski uslovi moraju biti ispunjeni za izricanje mera diverziteta;

- Pravilno procene efekte primenjivanja mera diverziteta u praksi. 

Mesto

Lokacija: Akademija Pravde

Citi: Priština

Countri: Kosovo

Trener:

Nesrin Lushta

Hashim Çollaku