Sudski postupak u slucajevima naknade štete i kriterijumi procene

Opis

- Subjekti prava u slucajevima prouzrokovanja štete;

- Osiguranje od autoodgovornosti i osiguranje radnika;

- Polisa osiguranja TPL i limiti pokrica; ? Zahtev za naknadu štete;

- Naknada materijalne i nematerijalne štete policom osiguranja;

- Kriterijumi za procenu štete;

- Pravo na rentu i regres. 

Ciljeva

Nakon završetka ove obuke, ucesnici ce moci da:

- Prepoznaju specificnosti slucajeva prouzrokovanja štete subjektima prava;

- Razlikuju postupak za naknadu štete izvan sudskog postupka;

- Pravilno primenjuju sudski postupak za naknadu štete;

- Prepoznaju osnove odgovornosti u slucajevima prouzrokovanja štete;

- Identifikuju vrste odgovarajuce nadoknade u slucajevima naknade štete;

- Identifikuju i primenjuju kriterijume za procenu štete. 

Mesto

Lokacija: Akademija Pravde

Citi: Priština

Countri: Kosovo

Trener:

Rafet Haxhaj

Albert Zogaj

Apostolos Anthimos