Upravljanje dosijeom i predmetom u sudskom i tužilackom sistemu

Opis

- Registri sudova i tužilaštava; 

- Organizovanje toka rada i razvoja kursa; 

- Prikuljanje statistickih podataka i izveštavanje; 

- Efikasno upravljanje slucajevima zasnovano na metodologiji CEPEJ; 

- Digitalizacija procesa rada u sudovima i tužilaštvima.

Ciljeva

Kao rezultat ove obuke, ucesnici ce moci:

- Unaprediti znanje o upravljanju slucajevima;

- Postovati principe upravljanja slucajevima;

- Demonstrirati tehnike upravljanja slucajevima;

- Unaprediti znanje o principima i metodologiji CEPEJ-a;

Mesto

Lokacija: Akademija Pravde

Citi: Priština

Countri: Kosovo