• 06-07Maj

   Specijalizovani Program Obuka- Pranje Novca - Sesija I

  • 26-27Maj

   Sudski postupak u slucajevima naknade štete i kriterijumi procene

  • 13-14Maj

   Glavni pretres i dokazna sredstva

  • 29-30Maj

   Zaštita prava dece bez roditeljskog staranja i u slucajevima promene njihovog statusa

  • 20-21Maj

   Posredovanje (krivicno,gradansko i ekonomsko) Region Prizren i Ðakovica

Prijava za obuku