Ostale publikacije

  • Zajednički Protokol za Upučivanje
    15.10.2012 Zajednički Protokol za Upučivanje Kroz zajednički Protokol za upučivanje , cilja se se povečanje i jačanje saradnje između ovih institucija u cilju zaštite prava maloletnika , vodeći računa i da se obezbedi efikasnija primena važećih zakona u oblasti maloletničkog pravosuđa. Davnlod »
  • Prirucnik za zastitu zrtava od nasilja u porodici
    03.02.2012 Prirucnik za zastitu zrtava od nasilja u porodici Nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava koje je rasprostranjeno u svetu i koje poga􀃿a žene svih uzrasta , kulture , bez obzira na nivo obrazovanja i socio- ekonomske prilike, bez da poznaje granice i prisutna je u svim zemljama sveta . Davnlod »
  • Prirucnik za trenere
    03.02.2012 Prirucnik za trenere Ovaj priručnik sadrži konkretne primere i savete koji će pomoći trenerima KIP (u daljem tekstu “treneri ") u obavljanju različitih aktivnosti obuke. Davnlod »