Ostale publikacije

  • Priručnik za Praktičnu Obuku u Program Početne Obuke (PPO)
    20.12.2016 Priručnik za Praktičnu Obuku u Program Početne Obuke (PPO) Ovaj priručnik predstavlja nastavak napora da sumiramo niz dokumenata i obrazaca koje su do sada služili kao program obuke za mentore i bez sumnje će dodatno doprineti podizanju profesionalnog nivoa obuke za novoimenovani sudije i tužioce. Davnlod »