Ostale publikacije

  • Rezime Sporazuma i Pravnih Međunarodnih Instrumenata
    21.12.2017 Rezime Sporazuma i Pravnih Međunarodnih Instrumenata Uzimajući u obzir da su ovi međunarodni pravni instrumenti, od kojih su neki direktno primjenjivi u našem ustavnom poretku i imajući u vidu da su većina ovih djela na službenim jezicima Evropske unije, KIP u saradnji i podršci GIZ-projekta Pravna i administrativna reforma omogućila je kompilaciju međunarodnih instrumenata na albanskom i srpskom jeziku u dokument koji će biti dostupan sudijama, tužiteljima i drugim profesionalcima pravosudnog sistema na Kosovu. Da biste preuzeli rezime, posetite biblioteku Akademije na sledećem linku: http://jus.igjk.rks-gov.net/747/ Davnlod »
  • Sažetak međunarodnih sporazuma i pravnih instrumenata
    21.12.2017 Sažetak međunarodnih sporazuma i pravnih instrumenata Oblici dokumenata krivičnih postupaka Uzimajući u obzir čestu izmenu krivičnog zakonodavstva i imenovanje novih sudija i tužilaca, Akademija Pravde, uz podrške GIZ-a, objavila je Obrasce dokumenata krivičnog postupka: Da biste preuzeli priručnik, molimo vas posjetite biblioteku Akademije na sljedećem linku: http://jus.igjk.rks-gov.net/748/ Davnlod »
  • Prirucnik za Sudije o Pisanju i Obrazlaganju Pravnih Akata
    20.12.2017 Prirucnik za Sudije o Pisanju i Obrazlaganju Pravnih Akata Nakon preliminarnog procesa istraživanja i angažovanja sudija objavljen je Priručnik o pravnom pisanju i obrazloženju u podršci USAID-ovog programa jačanja sektora pravde na Kosovu. Da biste preuzeli priručnik, posetite biblioteku Akademije na sledećem linku: http://jus.igjk.rks-gov.net/754 Davnlod »