EJTN (Evropska Mreža za Obuku u Pravosuđu)

15.02.2022 » Poziv za podnošenje prijava za online studijske posete Evropskom sudu za ljudska prava koje će se sprovoditi Poštovani kandidati, Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Evropska mreža za obuku u pravosuđu ot...
Najčitanije