Najčitanije

21.06.2018 » Dokazi i sednica o saslušanju u Posebnom Veću Vrhovnog Suda, Sudski postupak i zaštita stranaka u postupku pred Posebnim Većem Odlaze se obuka na temu: ‘’Dokazi i sednica o saslušanju u Posebnom Veću Vrhovnog Suda, Sudski postupak i zaštita stranaka u postupku pred Posebnim Većem’’ u Akademiji Pravde koj je zakazan dana 21 juna 2018.