EJTN (Evropska Mreža za Obuku u Pravosuđu)

06.12.2022 » Program razmene EJTN za 2022 Seminar o upravljanju promenama (post-covid) u pravosudnim institucijama Dana 5-6. decembra 2022, u okviru saradnje između Akademije Pravde Kosova i Evropske mreže za obuku ...
14.09.2022 » Poziv za Prijavu u Programu Razmene EJTN-a 2023 Pravna akademija vas sa zadovoljstvom obaveštava da je, u okviru saradnje sa EJTN – Projektom II za ...
15.02.2022 » Poziv za podnošenje prijava za online studijske posete Evropskom sudu za ljudska prava koje će se sprovoditi Poštovani kandidati, Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Evropska mreža za obuku u pravosuđu ot...
Najčitanije