Dogadjaj

14.02.2020 » Kalendar aktivnosti EJTN-a za 2020. godinu Preuzmite kalendar obuke EJTN-a za 2020. godinu...
02.07.2019 » Zastarelost prema odredbama ZOO Dana 3. Jula 2019.godine, Akademija Pravde u okviru Programa Kontinuirane obuke (PKO), organizuje ob...
01.07.2019 » Zakon o poslovnim organizacijama 2.Jula 2019. godine, Akademija pravde u okviru Programa kontinuirane obuke (PKO) organizuje obuku na...
Najčitanije