EJTN (Evropska Mreža za Obuku u Pravosuđu)

16.09.2020 » Obaveštenje od strane EJTN-a u vezi Programa Razmene AIAKOS 2020 Obaveštenje od strane EJTN-a u vezi Programa Razmene AIAKOS 2020...
16.09.2020 » Shtator 2020 - Risitë në kalendarin e aktiviteteve të EJTN Shtator 2020 - Risitë në kalendarin e aktiviteteve të EJTN...
30.06.2020 » Jul 2020-Kalendar aktivnosti EJTN-a Poštovane sudije i tužioci, Molim vas pogledajte sledeće informacije u vezi: ...
Najčitanije