Vesti i aktivnosti

13.12.2017 » Otkazivanje Ugovora 13 decembra 2017, Akademija Pravde organizuje obuku o "Otkazivanje Ugovora".
12.12.2017 » Krivični postupak koji uključuje počinioce sa mentalnim poremećajima Dana 12. decembra 2017. godine, Akademija pravde organizuje obuku na temu "Krivični postupak koji uključuje počinioce sa mentalnim poremećajima".
07.12.2017 » Dokazi prikupljeni na facebook-u i drugim društvenim medijskim platformama U periodu od 07. do 08. decembra 2017. godine, Akademija Pravde u saradnji sa EULEKS-om organizuje obuku na temu "Prikupljeni dokazi sa facebook-a i drugih socijalnih medija".
06.12.2017 » Nalog provere 6. decembra 2017. godine Akademija Pravde organizuje obuku na temu "Nalog provere