Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Vesti i aktivnosti

06.07.2017 » Trgovina ljudima i krijumčarenje migranataTrgovina ljudima i krijumčarenje migranata 06 – 07 jula 2017, Akademija Pravde organizuje dvodnevnu obuku na temu “Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata”.
05.07.2017 » Stranke i njihova zastupljenost u postupku Dana 5. jula 2017. godine, Akademija pravde organizuje obuku na temu “Stranke i njihove zastupljenosti u postupku”.
30.06.2017 » Suđenje odraslih i dece u procesu suđenja 30. juna 2017. godine, Akademija pravde u saradnji sa UNCIEF organizuje obuku na temu “Suđenje odraslih i dece u procesu suđenja”.
28.06.2017 » Obrazloženje sudskih odluka u civilnom polju 28 juna 2017, Akademija Pravde organizuje obuku na temu “Obrazloženje sudskih odluka u civilnom polju”.
23.06.2017 » Postupak za privatizaciju KAP subjekata 23 juna 2017, Akademija Pravde organizuje ouku na temu “Postupak za privatizaciju KAP subjekata”.

Najčitanije

21.06.2017 » Obuka trenera (ToT) u pružanju modula početne obuke o sajber kriminalu, elektronskim dokazima i prihoda od online kriminala Od 20-24 juna 2017, u okviru zajedničkog projekta Evropske Unije i Saveta Evrope - iPROCEEDS organizovan “Obuka trenera u pružanju modula početne obuke o sajber kriminalu, elektronskim dokazima i prihoda od online kriminala”.
05.07.2017 » Stranke i njihova zastupljenost u postupku Dana 5. jula 2017. godine, Akademija pravde organizuje obuku na temu “Stranke i njihove zastupljenosti u postupku”.
28.06.2017 » Obrazloženje sudskih odluka u civilnom polju 28 juna 2017, Akademija Pravde organizuje obuku na temu “Obrazloženje sudskih odluka u civilnom polju”.