Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Mi ne radimo pravdu Mi radimo pravdu boljem

Vesti i aktivnosti

19.04.2018 » Osnove nasleđivanja i pravni poredak o nasleđivanju 19 aprila 2018, Akademija Pravde organizuje obuku na temu "Osnove nasleđivanja i pravni poredak o nasleđivanju ".
19.04.2018 » Tehničke veštine za intervjuisanje svedoka/žrtava ratnih zločina, sa fokusom na slučajeve seksualnog i rodnog nasilja u oružanim sukobima 19 i 20 aprila 2018, Akademija Pravde u saradnji sa EULEX-om organizuje dvodnevnu obuku o " Tehničke veštine za intervjuisanje svedoka/žrtava ratnih zločina, sa fokusom na slučajeve seksualnog i rodnog nasilja u oružanim sukobima".
18.04.2018 » Sistemi prokurorial struktura dhe kompetencat Më 18 prill 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizon trajnimin me temë “Sistemi prokurorial struktura dhe kompetencat”.
13.04.2018 » Jačanje kapaciteta krivične istrage protiv korupcije, sa partnerima iz krivične pravde (Mitrovica) 13 aprila 2018, Akademija Pravde u saradnji sa EULEX-om organizuje obuku "Jačanje kapaciteta krivične istrage protiv korupcije, sa partnerima iz krivične pravde".