Dnevni dogadjaj

16.10.2018 » Mere za obezbeđivanje prisustva maloletnika u krivičnom postupku Dana 17. oktobra 2018. godine Akademija Pravde u saradnji sa UNICEF-om organizuje obuku na temu ‘’Me...
03.10.2018 » Utvrđivanje naknade u postupku eksproprijacije Dana 3 oktobra 2018, Akademija Pravde organizuje obuku na temu "Utvrđivanje naknade u postupku ekspr...
02.10.2018 » Službena korupcija i krivična dela protiv službene dužnosti Dana 2. oktobra 2018. godine Akademija Pravde će organizovati obuku " Službena korupcija i krivičn...
Najčitanije