Program Pocetne Obuke

Na osnovu promena u zakonima o pravosuđu, Program Početne Obuke (PPO) pohađaju novoimenovane sudije i tužioci. Period početne obuke će trajati 12 meseci, uključujući teorijskog i praktičnog fazi. Odredjivanje vremena zakonom, omogućava obuku biti intenzivna, jer sudijama i tužiocima ne dodeljuju im se predmeti tokom pohađanja početne obuke i na kraju početne obuke sudije i državni tužioci će biti ocenjeni.

Sudska obuka je od suštinske važnosti za funkcionisanje profesionalnog sudskog i tužilačkog sistema. Posebno procenjuje se koristna i obuka novoizabranih sudija i tužilaca, i smatra se jednim od ključnih faktora u obezbeđivanju nezavisnosti, nepristrasnosti i profesionalnog i etičkog nadležnosti pravosuđa.

AP kao glavnog cilja u okviru (PPO), ima razvoj stručne kompetencije, lični i interdisciplinarni i razvoj praktičnih veština novoimenovanih sudija i državnih tužilaca. Tako, program obuke sprovodi se po model kombinovanja teorije i prakse kroz primenu savremene metodologije obuke i kroz platformu za učenje na daljinu.

Ovaj program obuhvata obuku svih grana prava i pozitivnim nacionalnim i međunarodnim zakonima, praktične programe na ne - pravosudnim institucijama u vezi sa radom sudova i tužilaštva, kao i praktične obuke koja se odvija u sudovima i tužilaštvima.

Na osnovu iskustva stečenog od 2008 i sa 5 generacija diplomiranih, ovaj sadržaj programa zadovoljava potrebe sudija i tužilaca novoimenovanog države.

Rukovodilac Programa Početne Obuke je: gdj. Valmira Pefqeli

E-mail: valmira.pefqeli@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 668

Nazad