Saradnje

Koordinacija I saradnja u oblasti obuke sa domacim I medjunarodnim institucijama 

U ispunjavanju svoje misije, AP je posvecen radu sa lokalnim institucijama I organizacijama I medjunarodnim partnerima koji dele iste ciljeve.

Usled sve vece potrebe za profesionalce I ceste promene u pravosudnom I tužilackom sistemu, AP je izgradio efikasno I održivno partnerstvo sa domacim I medjunarodnim institucijama koje deluju na   Kosovu I inostranstvu.

Saradnja sa domacim I medjunarodnim partnerima se izražava kroz potpisivanje više bilateralnih I multilateralnih sporazuma, aktivno ucešce u regionalnim inicijativama u cilju razmene iskustava I realizaciju aktivnosti u oblastima zajednickog interesa.

Deo ove saradnje su I organizovanje prakticnih programa u zemlji I inostranstvu za korisnike AP-a.

Podrška  donatora

Podrška medjunarodnih partnera je pomogla izgradnju kapaciteta AP-a  i pružala mogucnosti za samoodrživost u nekim programima, kroz razmenu iskustava i dobrih praksi. Obuka i prakticne programe za menadjment, zaposlene i trenere, uticali su direktno na izgradnji liderske i organizacijskih kapaciteta, uzimajuci u obzir razvoj metodologije obuke i tehnicke infrastrukture. Takodje, deo podrške bila je usmerena direktno na obuci sudija, tužilaca i kandidata za ove funkcije. Dok ocekivanja za nastavak ove podrške su obecane barem za kratko vreme.

 

Nazad