EJTN (Evropska Mreža za Obuku u Pravosuđu)

17.12.2020 » Ograničenja osnovnih prava starijih osoba u vreme pandemije Ograničenja osnovnih prava starijih osoba u vreme pandemije...
03.12.2020 » Primena veštačke inteligencije u sprečavanju, istrazi i kažnjavanju zločina Primena veštačke inteligencije u sprečavanju, istrazi i kažnjavanju zločina...
01.10.2020 » Oktembar 2020 - Inovacije u kalendaru aktivnosti EJTN-a Oktembar 2020 - Inovacije u kalendaru aktivnosti EJTN-a ...
Najčitanije