Uredbe

  • 27.12.2017 Pravilnik Br. 08/2017 – o Izmenu i Dopunama Pravilnika Br. 06/2017 za Trenere i Mentore Akademije Pravde Davnlod »
  • 27.12.2017 Pravilnik Br. 07/2017 – o Izmenu i Dopunama Pravilnika Br. 03/2017 za Pocetnu Obuku Davnlod »
  • 21.07.2017 Pravilnik Br. 06/2017 - Za Trenere I Mentore Akademije Pravde Davnlod »
  • 21.07.2017 Pravilnik Br. 05/2017 - Naknade Za Obuku Za Drzavnog Advokata, Advokata I Drugih Slobodnih Profesija Davnlod »
  • 21.07.2017 Pravilnik Br. 04/2017 - 0 Radu Programskog Saveta Akademije Pravde Davnlod »
  • 07.06.2017 Pravilnik Br. 03/2017 – Za Pocetnu Obuku Davnlod »
  • 07.06.2017 Pravilnik Br. 02/2017 – O Radu Upravnog Saveta Akademija Pravde Davnlod »
  • 17.05.2017 Pravilnik Br. 01/2017 - O Postupku Imenovanja I Razrešenja Izvršnog Direktora Akademije Pravde Davnlod »