Lista e trajnuesve të përkohshem

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Pozita aktuale

Fusha

 

1

Adrianit Ibrahimi

Hetues/Divizioni për Planifikim dhe çështje ligjore – Inspektorati Policor i Kosovës

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

2

Admir Shala

Kryeprokuror, Prokuroria Themelore Prizren

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

3

Afrim Atashi

Drejtor i Departamentit për Parandalim të Korrupsionit – Agjencia për parandalim të korrupsionit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

4

Afrim Shala

Gjyqtar, Gjykata Supreme

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

5

Agim Sheqiri

Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa – Organi shqyrtues i prokurimit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

6

Agron Bajrami

Prokuror, Prokuroria e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

7

Agron Qalaj

Prokuror, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

8

Agron Uka

Prokuror, Prokuroria Themelore Gjilan

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

9

Alban Muriqi

Konsulent Ligjor, Legal Data Solution L.L.C

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së

 

 

zv. Drejtor, Zyra për pranimin, ruajtjen e vlerës së pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar, Agjencia për Administrimin e pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

10

Alban Sutaj

11

Albina Shabani Rama

Kryetare, Gjykata Themelore Prishtinë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

12

Ali Kutllovci

Gjyqtar, Gjykata Themelore Mitrovicë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

13

Amer Alija

Avokat

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

14

Arian Gashi

Prokuror, Prokuroria e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

15

Arton Hajdari

Analist i Inteligjencës Financiare, NJIF

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

16

Atdhe Dema

Prokuror, Prokuroria Speciale

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

17

Agim Maliqi

Gjyqtar, Gjykata Supreme

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

18

Bahri Hyseni

Prokuror, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

19

Bashkim Hyseni

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së

20

Behar Xhema

u.d. Drejtor i Njësisë për Inteligjencë Financiare, NJIF

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

21

Burim Ademi

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

22

Besim Kelmendi

u.d. Kryeprokuror i Shtetit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

23

Dren Paca

Prokuror, Prokuroria Speciale

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

24

Drita Hajdari

ish Prokurore në Prokurorinë Speciale

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

25

Fidan Ademaj

Analist i Inteligjencës Financiare, NJIF

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

26

Fikrije Krasniqi Fejzullahu

Prokurore, Prokuroria Speciale

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

27

Halim Borovci

Prokuror, Prokuroria Themelore Prishtinë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Interdisiplinare

28

Ikramije Bojaxhiu

Prokurore, Prokuroria e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

29

Ilir Morina

Prokuror, Prokuroria Speciale

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

30

Ilirjana Çollaku Tafa

Prokurore, Prokuroria Speciale

 

31

Laura Pula

Prokurore, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Interdisiplinare

32

Leonora Kadriu

Prokurore, Prokuroria Themelore Gjilan

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

33

Murat Hulaj

Gjyqtar, Gjykata Themelore Pejë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

34

Sebahate Sinani

Prokurore, Prokuroria Themelore Ferizaj

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

35

Shkelzen Ibrahimi

Prokuror, Prokuroria e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

36

Shpëtim Peci

Prokuror, Prokuroria Speciale

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

37

Shqipdon Fazliu

Prokuror, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

38

Skender Çoçaj

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së

39

Sulltan Dobraj

Gjyqtar, Gjykata Themelore Gjakovë

 

40

Shenaj Berisha

Prokurore, Prokuroria Themelore Prishtinë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

41

Naim Abazi

Prokuror, Prokuroria Speciale

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

42

Kujtim Munishi

Kryeprokuror, Prokuroria Themelore Prishtinë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

43

Hashim Çollaku

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

44

Valdet Gashi

Prokuror, Prokuroria Speciale

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

45

Valon Kurtaj

Gjyqtar, Gjykata Themelore Prishtinë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

46

Vilard Bytyqi

Anëtar i KGJK/Profesor i asocuar

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

47

Valdete Daka

Gjyqtare, Gjykata Supreme

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së

48

Zejnullah Gashi

Prokuror, Prokuroria Themelore Prishtinë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

49

Zyhdi Haziri

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Interdisiplinare

50

Agron Behrami

Udhëheqës i Divizionit për mbikëqyrjen e pasurisë, Agjencia për parandalimin e korrupsionit

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

51

Enis Gashi

Kryeprokuror, Prokuroria Themelore Gjakovë

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Drejtësinë për fëmije - penale

52

Isuf Sadiku

Prokuror, Prokuroria Themelore Gjilan

Drejtësinë për fëmije - penale

53

Sanije Seferi

Prokurore, Prokuroria Themelore Pejë

Drejtësinë për fëmije - penale

54

Fatmir Çollakaj

Prodekan për mësim, Kolegji AAB

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural / Drejtësinë për fëmije – penale / Interdisiplinare

55

Milazim Tahirukaj

Profesor i Kimisë Analitike

Interdisiplinare (mjekësia ligjore dhe forenzika)

56

Naim Uka

Ekspert mjeko ligjor

Interdisiplinare (mjekësia ligjore dhe forenzika)

57

Nazmije Ibishi Musliu

Shefe e repartit të Klinikës psikiatrike QKUK

Interdisiplinare (mjekësia ligjore dhe forenzika)

58

Ardian Ajvazi

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

59

Besnik Feka

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

60

Besnik Shala

Gjyqtar, Gjykata Themelore Pejë

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

61

Bujar Muzaqi

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

 

62

Burim Shala

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

63

Dren Rogova

Gjyqtar, Gjykata Komerciale – shkalla e II-të

Drejtësia civile procedurale / Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së

64

Flutra Hoxha

Avokate

 

65

Haxhi Gashi

Profesor, Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina – Fakulteti Juridik

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

66

Kujtim Pasuli

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

67

Malsor Kryeziu

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

68

Milena Djeric

Gjyqtare, Gjykata Supreme

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

69

Zenel Leku

Gjyqtar, Gjykata Supreme

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

70

Arsim Hamzaj

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

71

Bedri Bahtiri

Profesor i asocuar, Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina – Fakulteti Juridik

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

72

Fahret Vellija

Gjyqtar, Gjykata Themelore Prizren /  Anëtar i KGJK

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

73

Lumni Sallauka

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

74

Rafet Haxhaj

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

 

75

Rrustem Thaqi

Gjyqtar, Gjykata Supreme

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

76

Valon Totaj

Kryetar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

77

Faton Ademi

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

 

78

Adnan Konushevci

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale

79

Faton Bajrami

Gjyqtar, Gjykata Komerciale – shkalla e II-të

Drejtësia civile - materiale dhe procedurale / Komerciale /  Drejtësia administrative

80

Artan Fejzullahu

Profesor në Fakultetin Juridik, Kolegji AAB

Drejtësia administrative

 

 

 

Drejtësia administrative / Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së / Komerciale / Mbrojtja nga diskriminimi dhe trajtimi kundër diskriminimit

81

Ramush Bardiqi

Gjyqtar, Gjykata Komerciale – shkalla e II-të

82

Delushe Halimi

Gjyqtare, Gjykata e Apelit

Drejtësia administrative

83

Esad Ejupi

Drejtor i Departamentit për parandalim të konfliktit të interesit, Agjencia kundër korrupsionit

Drejtësia administrative

 

 

 

Drejtësia administrative / Të drejtën e Bashkimit Evropian (BE), të drejtën ndërkombëtare dhe praktika evropiane e Gjykatës Evropiane për Drejtësi / Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së / Interdisiplinare (Shkrimi dhe arsyetimi ligjor)

 

 

 

84

Kreshnik Kaçiu

Gjyqtar, Gjykata Themelore Prishtinë

85

Ramiz Kuqi

Gjyqtar, Gjykata e Apelit

Drejtësia administrative / Lëmia e kundërvajtjes

86

Ahmet Imami

Anëtar i KGJK

Drejtësia administrative / E drejta Kushtetuese

87

Florentina Grubi Vula

Avokate

Drejtësia komerciale

88

Florin Lata

Avokat

Drejtësia komerciale

89

Njomza Zejnullahu Ahmeti

Avokate

Drejtësia komerciale

90

Mahir Tutuli

Kryetar i Gjykatës Komerciale

Drejtësia komerciale

91

Fisnik Nuli

Gjyqtar, Gjykata Komerciale

Drejtësia komerciale

92

Avdylkadër Muçaj

Drejtor i Departamentit Ligjor, Ministria e Mbrojtjes

Drejtësia komerciale

93

Vlora Pacolli Rexhepi

Gjyqtar, Gjykata Komerciale

Drejtësia komerciale

94

Adelina Sopi

Menaxhere e njësisë së Burimeve Njerëzore, Agjencia për Informim dhe privatësi

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

95

Anita Kosumi Ajeti

Udhëheqëse e Burimeve njerëzore/Anëtare e Bordit menaxhues, Viva Fresh Store

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi) / Interdisiplinare

96

Arjeta Hoti Haxhiajdini

Ndërmjetësuese

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

97

Fatmire Haliti

Menaxhere e Projektit, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të Torturës

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

98

Isak Ramaxhiku

Zyrtar i lartë ligjor, Programi për të drejtat civile/Kosovë

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

99

Pravda Bozovic

Ndërmjetësuese

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

100

Nazmie Abdullahu Leku

Menaxhere e Projektit, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të Torturës

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

101

Faton Morina

Zyrtar i lartë në BQK

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

102

 

 

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

Isuf Jahmurataj

Konsulent i pavarur USAID/Profesor në Kolegjin AAB

(ndërmjetësimi) / Mbrojtja nga diskriminimi dhe trajtimi kundër diskriminimit / Drejtësia Civile

103

Yll Zekaj

Avokat

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

104

Ylgere Mati

Avokate

Procedurat alternative të zgjidhjes së kontesteve

(ndërmjetësimi)

105

Jetish Maloku

Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Interdisiplinare (Etika Profesionale)

106

Teuta Ibrahimi

Gjyqtare, Gjykata Supreme

Interdisiplinare (Etika Profesionale) / Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së

107

Florin Vërtopi

Avokat

Interdisiplinare (Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit në gjykim)

108

Safet Krasniqi

Profesor i rregullt në Universitetin Ukshin Hoti, Prizren

Mbrojtja nga diskriminimi dhe trajtimi kundër diskriminimit

 

 

 

Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së /

109

Hajredin Kuqi

Profesor, Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina – Fakulteti Juridik

Të drejtën e Bashkimit Evropian (BE), të drejtën ndërkombëtare dhe praktika evropiane e Gjykatës Evropiane për Drejtësi

 

 

Drejtor i Departamentit ligjor dhe konsulent, Polar Bear Company

Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së /

110

Drin Grazhdani

Të drejtën e Bashkimit Evropian (BE), të drejtën ndërkombëtare dhe praktika evropiane e Gjykatës Evropiane për Drejtësi

 

 

Drejtor i Departamentit për çështje juridike dhe ndërkombëtare, Zyra e Presidencës

Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së / Mbrojtja nga diskriminimi dhe trajtimi kundër diskriminimit / Interdisiplinare

111

Besim Kajtazi

112

Gazmend Çitaku

Drejtor i Departamentit për Bashkëpunim Juridik ndërkombëtar, Ministria e Drejtësisë

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar- legjislacioni dhe praktika

113

Habibe Salihu

Prokurore, Prokuroria Speciale

Të drejtat e njeriut dhe jurisprudenca e KEDNJ-së

114

Ramadan Gashi

Drejtor i Departamentit për planifikim strategjik, raportim dhe analiza, Zyra Kombëtare e Auditimit

Interdisiplinare (financiare)

115

Osman Bytyqi

Udhëheqës i Divizionit për monitorim dhe mbikëqyrje, Komisioni rregullativ i prokurimit publik

Drejtësia penale –  aspekti materiale dhe procedurale (Prokurimi publik)

116

Isa Shala

Përmbarues Privat

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

117

Emine Sherifi Lubeniqi

Përmbarues Privat

Drejtësia penale –  aspekti material dhe procedural

118

Nexhat Haziri

Udhëheqës i Departamentit të IT

Interdisiplinare (Teknologji informative)