Buletini Informativ

 • Buletini informativ qershor 2023
  15.09.2023 Buletini informativ qershor 2023 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) Shkarko »
 • Buletini informativ maj 2023
  11.08.2023 Buletini informativ maj 2023 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) Shkarko »
 • Buletini informativ prill 2023
  15.06.2023 Buletini informativ prill 2023 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) Shkarko »
 • Buletini informativ mars 2023
  12.05.2023 Buletini informativ mars 2023 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) Shkarko »
 • Buletini informativ shkurt 2023
  27.03.2023 Buletini informativ shkurt 2023 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët ligjor të gjykatave dhe prokurorive Shkarko »
 • Buletini informativ janar 2023
  23.03.2023 Buletini informativ janar 2023 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Trajnimi i trajnuesve Shkarko »