Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Apliko për trajnime

Lajme dhe aktivitete

26.05.2017 » Aktakuza Më 26 maj 2017, Akademia e Drejtësisë, organizon trajnimin me temë “Aktakuza”.
24.05.2017 » Punëtoria për Konfiskimin Ndërkufitar të Pasurive Më 24 – 26 maj 2017, Akademia e Drejtësisë, organizon punëtorinë e 3të me temë “Punëtoria për Konfiskimin Ndërkufitar të Pasurive”.
24.05.2017 » Administrimi i provave - parimet udhëheqëse Më 24 maj 2017, Akademia e Drejtësisë, organizon trajnimin me temë “Administrimi i provave - parimet udhëheqëse”.
19.05.2017 » Dhuna në Familje Më 19 maj 2017, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me OSBE, organizon trajnimin me temë “Dhuna në Familje”.

Më të lexuarat

07.04.2017 » Mbrojtja të dëmtuarve dhe dëshmitarëve Më 07 prill 2017, Akademia e Drejtësisë, organizon trajnimin me temë “Mbrojtja të dëmtuarve dhe dëshmitarëve ”.