Ngjarje ditore

25.04.2019 » Moduli 2 – Menaxhimi punës në administratën e sistemit prokurorial Më 26-27 Prill 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV)...
24.04.2019 » Trajnim për Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale Më 25-27 Prill 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV),...
24.04.2019 » Mbrojtja gjyqësore nga pengim posedimi dhe servituti Më 25 Prill 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme, organizo...
Më të lexuarat