Apliko për trajnime

EJTN (Rrjeti Evropian i Trajnimit Gjyqësor)

29.06.2021 » Programi i Shkëmbimit të EJTN: Ftesë për aplikime në semestrin e 2-të të Vizitave Studimore Programi i Shkëmbimit të EJTN: Ftesë për aplikime në semestrin e 2-të të Vizitave Studimore ...
06.04.2021 » Risitë në Kalendarin e aktiviteteve trajnuesve të EJTN-it për 2021 Risitë në Kalendarin e aktiviteteve trajnuesve të EJTN-it për 2021...
Më të lexuarat