Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Apliko për trajnime

Lajme dhe aktivitete

19.10.2017 » Zgjidhja alternative e kontesteve Më 19 tetor 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Zgjidhja alternative e kontesteve”.
18.10.2017 » Veprat penale kundër jetës dhe trupit Më 18 tetor 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Veprat penale kundër jetës dhe trupit ”.
17.10.2017 » Tryeza e punës me gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Me 17-18 tetor 2017, Akademia e Drejtësisë në mbështetje të UNDP do të realizoj Tryezën e punës me gjyqtarët e Gjykatës së Apelit.

Më të lexuarat

08.09.2017 » Neni 6 i KEDNJ si dhe zbatimi i tij Më 08 shtator 2017, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me Programin e Kombeve te Bashkuara per Zhvillim/UNDP në Kosovë, organizon trajnimin me temë “Neni 6 i KEDNJ si dhe zbatimi i tij”.