Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

12.06.2018 » Procedura përmbarimore Më 13 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në mbështetje të UNDP organizon trajnimin e radhës për zyrtarët e Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas me temë: “Procedura përmbarimore”.
12.06.2018 » Aktgjykimet dhe llojet e aktgjykimeve sipas dispozitave të Ligjit për Procedurë Kontestimore Më 12 qershor 2018, Akademia e organizon trajnimin me temë “Aktgjykimet dhe llojet e aktgjykimeve sipas dispozitave të Ligjit për Procedurë Kontestimore”.
07.06.2018 » Barazia gjinore ne kontestet e së drejtës së trashëgimisë dhe në marrëdhëniet e punës Më 7 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizon trajnimin me temë “Barazia gjinore ne kontestet e së drejtës së trashëgimisë dhe në marrëdhëniet e punës”.
07.06.2018 » Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave – Sesioni I Më 7-8 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me B&S organizon trajnimin dy ditorë me temë “Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave – Sesioni I”.
05.06.2018 » E drejta Administrative dhe Procedura Administrative Më 05 dhe 06 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në mbështetje të UNDP-së organizon trajnimin e radhës për zyrtarët e Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas me temë: “E drejt Administrative dhe procedura administrative”.

Më të lexuarat

07.06.2018 » Barazia gjinore ne kontestet e së drejtës së trashëgimisë dhe në marrëdhëniet e punës Më 7 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizon trajnimin me temë “Barazia gjinore ne kontestet e së drejtës së trashëgimisë dhe në marrëdhëniet e punës”.
05.06.2018 » E drejta Administrative dhe Procedura Administrative Më 05 dhe 06 qershor 2018, Akademia e Drejtësisë në mbështetje të UNDP-së organizon trajnimin e radhës për zyrtarët e Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas me temë: “E drejt Administrative dhe procedura administrative”.