Ngjarje ditore

16.10.2018 » Masat për sigurinë e pranisë së të miturit në procedurë penale Më 17 tetor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me UNICEF organizon trajnimin me temë “Masat ...
15.10.2018 » Zgjidhja alternative e kontesteve - Arbitrazhi Më 16 tetor 2018, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Zgjidhja alternative e konteste...
10.10.2018 » E drejta ndërkombëtare për refugjatët Më 11-12 tetor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me UNHCR-CRPK organizon trajnimin me temë ...
Më të lexuarat