Moduli-Arsyetimi i vendimeve gjyqësore në lëmine penale , sesioni i katërt – Arsyetimi Ligjor dhe metodologjia e hartimit të aktgjykimit penal

Më 19 korrik 2024, në kuadër të programit për trajnim fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata njëmbëdhjetë, është duke u realizuar trajnimi ... Më shumë

Moduli: Shqyrtimi gjyqësor, sesioni i pestë: Paraqitja e provave

Më 18 korrik 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar ... Më shumë

Shpallje publike për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm në Akademinë e Drejtësisë

Këshilli Drejtues i Akademisë së Drejtësisë në takimin e datës 12 korrik 2024 në pajtim me nenin 6 të rregullores nr. 01/2023 për plotesim dhe ndrys... Më shumë

Moduli-Arsyetimi i vendimeve gjyqësore në lëmine penale , sesioni i tretë – Shkrimi Ligjor dhe Metodologjia e Përdorimit të Formulës IRAC

Më 18 korrik 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të programit për trajnim fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë, është du... Më shumë

Moduli: Shqyrtimi gjyqësor, sesioni katërt: Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor

Më 17 korrik 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar ... Më shumë

E drejta e punës dhe e drejta e detyrimeve

Me datë 17 korrik 2024, Akademia e Drejtësisë, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme janë duke e realizuar trajnimin nga Moduli Bazik pë... Më shumë

TRAJNIMET

E-Mesimi

Mësimi elektronik i Akademisë së Drejtësisë

Më shumë

Biblioteka

E-biblioteka është një data-bazë e re elektronike si burim i qasshëm në AD.

Më shumë

Bashkëpunime

Bashkëpunimet e Akademisë së Drejtësisë me institucione të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Më shumë

Akademia e Drejtësisë

RRJETI I MIQVE TË AD-SË

Shoqëria civile në Kosovë ka një rol të fuqishëm në monitorimin dhe ngritjen e vetëdijes në çështjet e drejtësisë. Një partneritet i fortë ndërmjet Akademisë dhe shoqërisë civile është thelbësor në promovimin e praktikave të mira për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin mbështetës në çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut, korrupsionin, krimin e organizuar, dhunën në familje e posaçërisht qasjen në drejtësi. Më shumë

NJOFTIMET

Lista e kandidatëve të aprovuar për pozitën: Zyrtar për mësim në distancë

15-07-2024

Lexo më shumë

SHPALLJE PUBLIKE

Shpallje publike për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm në Akademinë e Drejtësisë

18-07-2024

Lexo më shumë

VENDE TË LIRA PUNE

Zyrtar për mësim në distancë

30-05-2024

Lexo më shumë

Publikime

FOTO GALERIA

Shiko më shumë

VIDEO GALERIA

Shiko më shumë