Ngjarje ditore

25.06.2019 » Shkathtësitë e përfaqësimit në gjykim Më 26-28 Qershor 2019, Akademia e Drejtësisë, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PT...
25.06.2019 » E drejta për një proces të rregullt gjyqësor – Neni 6 i KEDNJ-së Më 26 Qershor 2019, Akademia e Drejtësisë, në bashkëpunim me UNDP, në kuadër të Programit për Trajni...
24.06.2019 » Mbrojtja gjyqësore në rastet e fyerjes dhe shpifjes Më 25 Qershor 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), ...
Më të lexuarat