Ngjarje ditore

22.05.2019 » E drejta për liri dhe siguri – Neni 5 i KEDNJ-së Më 23 Maj 2019, Akademia e Drejtësisë, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), në ...
17.05.2019 » Menaxhimi i Gjykatës dhe Prokurorisë Më 21 Maj 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), anul...
15.05.2019 » Trajnim për Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale Më 16-18 Maj 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), n...
Më të lexuarat