Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Apliko për trajnime

Lajme dhe aktivitete

15.03.2018 » Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftë kundër Korrupsionit Sesioni I Më 15-16 mars 2018, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin dy ditorë me temë “Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftë kundër Korrupsionit Sesioni I”.
15.03.2018 » E drejta e BE-së në funksion të zbatimit të MSA-së Më 15 mars 2018, Akademia e Drejtësisë në mbështetje të UNDP organizon trajnimin me temë “E drejta e BE-së në funksion të zbatimit të MSA-së”.
13.03.2018 » Palët në procedurë, bashkëndërgjyqësit dhe ndërhyrësit në procedurë Më 13 mars 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizon trajnimin me temë “Palët në procedurë, bashkëndërgjyqësit dhe ndërhyrësit në procedurë”.