Apliko për trajnime

EJTN (Rrjeti Evropian i Trajnimit Gjyqësor)

15.03.2023 » Kalendari i aktiviteteve të ejtn dhe webinaret për vitin 2023. Ftesë për aplikim për pjesëmarrje Kalendari i aktiviteteve të ejtn dhe webinaret për vitin 2023. Ftesë për aplikim për pjesëmarrje...
28.02.2023 » Informacion mbi Programin e Bursave ERA 2023 Informacion mbi Programin e Bursave ERA 2023...
Më të lexuarat