Ngjarje ditore

21.03.2019 » Vendimmarrja dhe qasja në drejtësinë mjedisore – standardet ndërkombëtare dhe legjislacioni në fuqi Më 22 Mars 2019, Akademia e Drejtësisë, organizon trajnimin me temë “Vendimmarrja dhe qasja në drej...
21.03.2019 » Bashkëpronësia dhe prona e përbashkët Më 21 mars 2019, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me USAID do të realizoj trajnimin me temë “ Ba...
18.03.2019 » Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsionit – Sesioni 1 Më 19-20 mars 2019, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Program i Specializuar Trajni...
Më të lexuarat