Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

17.05.2018 » Sekuestrimi dhe konfiskimi Më 17 maj 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizon trajnimin me temë “Sekuestrimi dhe konfiskimi”.
17.05.2018 » Trajnimi për trajnerë në fushën e lirisë së shprehjes dhe medias Më 17 -18 maj 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me JUFREX organizon trajnimin për trajnerë me temë “Trajnimi për trajnerë në fushën e lirisë së shprehjes dhe medias”.
16.05.2018 » Zbatimi i legjislacionit tatimor në Kosovës Më 16 -17 maj 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me ABRD organizon trajnimin dy ditorë me temë “Zbatimi i legjislacionit tatimor në Kosovës”.

Më të lexuarat

13.04.2018 » Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal kundër korrupsionit, me partnerë të drejtësisë penale ( Mitrovicë) Më 13 prill 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me EULEX organizon trajnimin me temë “Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal kundër korrupsionit, me partnerë të drejtësisë penale”.