Apliko për trajnime

Ngjarje ditore

15.11.2018 » Ekstradimi; Ndihma juridike dhe në ekzekutim të vendimeve Më 16 nëntor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizojnë punëtorinë me ...
15.11.2018 » Etika profesionale Më 16 nëntor 2018, Akademia e Drejtësisë është duke realizuar trajnimin me temë “Etika profesion...
14.11.2018 » Punëtori - Ngritja e efikasitetit në administratën e gjyqësorit dhe prokurorisë Më 15 -16 nëntor 2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Kë...
Më të lexuarat