Ngjarje

14.02.2020 » Risitë në kalendarin e aktiviteteve të EJTN për vitin 2020 Kalendari i aktiviteteve të EJTN për vitin 2020 – risitë;...
04.07.2019 » Mbrojtja e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve Më 5 Korrik 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), or...
02.07.2019 » Parashkrimi sipas dispozitave të LMD-së Më 3 Korrik 2019, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), or...
Më të lexuarat