• 02Prill

   Fillimi dhe zhvillimi i procedurës kundërvajtëse

  • 05Prill

   Bashkepronersia dhe Prona e Perbashket (Gjykata Themelore Prishtine)

  • 16-19Prill

   Trajnim per aftesite ligjore per prokuroret e rajonit te Mitrovices

  • 03Prill

   Bashkepronersia dhe Prona e Perbashket (Gjykata Themelore Prizren, Gjakove dhe Peje)

  • 11Prill

   Kodi i etikës

  • 17Prill

   Procedura në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës, dhe mbrojtja gjyqësore në kontestet e punës në shërbimin civil të Republikës së Kosovës

  • 04Prill

   Mundësia hetuese e veçantë

  • 16Prill

   Procedura penale ndaj të miturve

  • 18Prill

   Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit të subjekteve nga AKP

Apliko për trajnime