• 01Qershor

   Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale - Mitrovicë

  • 06-08Qershor

   Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale - Gjilan

  • 13-14Qershor

   Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni 1

  • 06Qershor

   Vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe efektet juridike të tyre

  • 11Qershor

   Procedura dhe objekti i konfliktit administrativ

  • 19Qershor

   Masat e diversitetit

Apliko për trajnime