Programi Trajnues

  •  Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme për vitin 2017
    16.01.2017 Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme për vitin 2017 Përmbajtja e këtij programi përfshinë tema të karakterit profesional nga fushat si: e drejta penale (materiale, procedurale dhe ekzekutimi i sanksioneve penale), e drejta civile (materiale, procedurale dhe të gjitha ndarjet e fushës), drejtësia për fëmijë (aspekti civil dhe penal), e drejta komerciale dhe financiare, e drejta administrative, e drejta evropiane dhe ndërkombëtare, të drejtat e njeriut, barazi gjinore dhe mos - diskriminim, aspekte materiale dhe procedurale nga lëmia e kundërvajtjeve si dhe tema të karakterit interdisiplinar. Shkarko »