Programi i Punës / Trajnimeve

  • Plani i punës për vitin 2018
    05.03.2018 Plani i punës për vitin 2018 Plani i punës së Akademisë për vitin 2018, përmban aktivitetet që Akademia planifikon t’i realizoj në mbështetje të ngritjes së kapaciteteve të gjyqtarëve, prokurorëve, dhe profesionistëve tjerë në kuadër të sistemit gjyqësor e prokurorial, si dhe prioritetet e Akademisë, me qëllim të zhvillimit të një sistemi gjyqësor të pavarur, të paanshëm dhe efikas. Shkarko »