Programi i Punës / Trajnimeve

  •  Programi i Trajnimeve 2018
    01.12.2017 Programi i Trajnimeve 2018 Programi i Trajnimit për vitin 2018 përfshinë trajnimet e vazhdueshme, programe të specializuara, parimet kryesore të trajnimit fillestar, trajnimet për menaxhimin dhe administrimin gjyqësor, trajnimet për stafin administrativ të gjykatave dhe prokurorive, trajnimet nga distanca, parimet kryesore të trajnimit të trajnuesve si dhe aktivitete tjera nga fusha e hulumtimeve dhe publikimeve. Shkarko »