Raportet dhe Plani Strategjik

  • Raporti vjetor i punës dhe i performancës të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2022
    03.04.2023 Raporti vjetor i punës dhe i performancës të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2022 I Miratuar nga Këshilli Drejtues me datë 28 mars 2023. Shkarko »