Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale

Emri dhe mbiemri: Arianit Shabani

 

Posta elektronike: arianit.shabani@rks-gov.net

 

Numri kontaktues zyrtar: +383 (0) 38 200 18 582