Programi Trajnues

  • Programi për Hulumtime dhe Publikime 2020
    23.01.2020 Programi për Hulumtime dhe Publikime 2020 Në zhvillimin profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe kategorive tjera të përcaktuara me Ligjin për Akademinë e Drejtësisë, krahas aspektit të trajnimit gjyqësor kontribon edhe hulumtimi, analiza dhe veprimtaria botuese në fushën ligjore. Shkarko »