Vendimet

  • 08.05.2023 Vendimi i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 08 maj 2023 Shkarko »
  • 14.04.2023 Vendimi i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 14 prill 2023 - PTF gjyqtarë Shkarko »
  • 14.04.2023 Vendimi i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 14 prill 2023 - PTF prokurorë Shkarko »
  • 14.04.2023 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 28 mars 2023 Shkarko »
  • 14.04.2023 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 16 shkurt 2023 Shkarko »
  • 08.02.2023 Vendimi i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 30 janar 2023 Shkarko »