Buletini Informativ

 • Buletini korrik - gusht 2018
  21.09.2018 Buletini korrik - gusht 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Stafin administrative të gjykatave dhe prokurorive, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini qershor 2018
  13.07.2018 Buletini qershor 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime (PHP), Aktivitetet nga Programi për Stafin administrative të gjykatave dhe prokurorive, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini maj 2018
  11.06.2018 Buletini maj 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini prill 2018
  04.06.2018 Buletini prill 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Stafin administrative të gjykatave dhe prokurorive, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini mars 2018
  04.06.2018 Buletini mars 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Stafin administrative të gjykatave dhe prokurorive, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini shkurt 2018
  09.03.2018 Buletini shkurt 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini janar 2018
  13.02.2018 Buletini janar 2018 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet tjera Shkarko »