Buletini Informativ

 • Buletini dhjetor 2019
  30.12.2019 Buletini dhjetor 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime (PHP), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini nëntor 2019
  23.12.2019 Buletini nëntor 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime (PHP), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini tetor 2019
  20.11.2019 Buletini tetor 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet për për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini shtator 2019
  09.10.2019 Buletini shtator 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet nga profesionet e tjera të lira, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini korrik 2019
  31.07.2019 Buletini korrik 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini qershor 2019
  10.07.2019 Buletini qershor 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini maj 2019
  08.07.2019 Buletini maj 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini prill 2019
  21.05.2019 Buletini prill 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini mars 2019
  12.04.2019 Buletini mars 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini shkurt 2019
  22.03.2019 Buletini shkurt 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini janar 2019
  08.02.2019 Buletini janar 2019 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet tjera Shkarko »