Buletini Informativ

 • Buletini informativ dhjetor 2020
  30.12.2020 Buletini informativ dhjetor 2020 Hyrje, Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar, Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për Profesionat e Lira Shkarko »
 • Buletini informativ nentor 2020
  29.12.2020 Buletini informativ nentor 2020 Hyrje, Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar, Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për Trajnimin e Trajnuesve Shkarko »
 • Buletini informativ tetor 2020
  23.12.2020 Buletini informativ tetor 2020 Hyrje, Aktivitetet e përgjithshme, Vlerësimi i nevojave Trajnuese, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar, Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV) Shkarko »
 • Buletini informativ shtator 2020
  30.10.2020 Buletini informativ shtator 2020 Hyrje, Aktivitetet e përgjithshme, Vlerësimi i nevojave trajnuese, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV) Shkarko »
 • Buletini informativ gusht 2020
  01.10.2020 Buletini informativ gusht 2020 Hyrje, Aktivitetet e përgjithshme, Vlerësimi i nevojave trajnuese, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV) Shkarko »
 • Buletini informativ korrik 2020
  30.09.2020 Buletini informativ korrik 2020 Hyrje, Aktivitetet e përgjithshme, Veprimtaria botuese, Vlerësimi i nevojave trajnuese, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme (PTV) Shkarko »
 • Buletini qershor 2020
  17.07.2020 Buletini qershor 2020 Hyrje, Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi për Hulumtime dhe Publikime, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini maj 2020
  23.06.2020 Buletini maj 2020 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) Shkarko »
 • Buletini prill 2020
  10.06.2020 Buletini prill 2020 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) Shkarko »
 • Buletini mars 2020
  22.04.2020 Buletini mars 2020 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini shkurt 2020
  15.03.2020 Buletini shkurt 2020 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »
 • Buletini janar 2020
  25.02.2020 Buletini janar 2020 Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, Aktivitetet për profesionet e tjera ligjore, Aktivitetet tjera Shkarko »