Buletini Informativ

 • Buletini informativ tetor 2022
  09.12.2022 Buletini informativ tetor 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për profesionistët tjerë ligjor Shkarko »
 • Buletini informativ shtator 2022
  05.12.2022 Buletini informativ shtator 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Trajnimi për trajnues Shkarko »
 • Buletini informativ Gusht 2022
  20.09.2022 Buletini informativ Gusht 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për profesionistët tjerë ligjor, Trajnimi i Trajnuesve Shkarko »
 • Buletini informativ korrik 2022
  07.09.2022 Buletini informativ korrik 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për profesionistët tjerë ligjor, Trajnimi i Trajnuesve Shkarko »
 • Buletini informativ qershor 2022
  30.08.2022 Buletini informativ qershor 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për profesionistët tjerë ligjor, Trajnimi i Trajnuesve Shkarko »
 • Buletini informativ maj 2022
  02.08.2022 Buletini informativ maj 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, ktivitetet për profesionistët tjerë ligjor, Trajnimi i Trajnuesve Shkarko »
 • Buletini informativ prill 2022
  24.06.2022 Buletini informativ prill 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, ktivitetet për profesionistët tjerë ligjor, Trajnimi i Trajnuesve Shkarko »
 • Buletini informativ mars 2022
  21.06.2022 Buletini informativ mars 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për stafin administrative gjyqësor dhe prokurorial, ktivitetet për profesionistët tjerë ligjor Shkarko »
 • Buletini informativ shkurt 2022
  09.06.2022 Buletini informativ shkurt 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për profesionet e lira, Trajnimi i Trajnuesve Shkarko »
 • Buletini informativ janar 2022
  08.06.2022 Buletini informativ janar 2022 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi I Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) Shkarko »