Programi i Punës / Trajnimeve

  • Programi Trajnues për vitin 2017
    01.01.2017 Programi Trajnues për vitin 2017 Programi i trajnimeve për vitin 2017 përmban aktivitetet që IGJK do të realizoj në mbështetje të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë në kuadër të sistemit gjyqësor e prokurorial, me qëllim që të jap kontributin e tij për një gjyqësor të pavarur, të paanshëm dhe efikas. Shkarko »
  • Programi i Punës për vitin 2017
    01.01.2017 Programi i Punës për vitin 2017 Programi i punës së IGJK-së për vitin 2017, përmban aktivitetet që IGJK planifikon t’i realizoj në mbështetje të ngritjes së kapaciteteve të gjyqtarëve, prokurorëve, dhe profesionistëve tjerë në kuadër të sistemit gjyqësor e prokurorial, si dhe prioritetet e IGJK-së, me qëllim të zhvillimit të një sistemi gjyqësor të pavarur, të paanshëm dhe efikas. Shkarko »