Programi i Punës / Trajnimeve

  • Plani i Punës 2019
    01.03.2019 Plani i Punës 2019 Me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës dhe funksionimit sa më të mirë, bazuar në një strukturë të qartë organizative dhe planifikimi të punës, Akademia e Drejtësisë, ka përgatitur Planin Vjetor të Punës për vitin 2019. Shkarko »
  • Programi i Trajnimeve 2019
    01.01.2019 Programi i Trajnimeve 2019 Ky program ka për qëllim përcaktimin e temave të trajnimeve, objektivave, përmbajtjes së trajnimeve për vitin 2019, si dhe njëkohësisht shërben si një lloj plani pune për Akademinë në fushën e trajnimeve dhe aktiviteteve tjera në funksion të ngritjes së kapaciteteve profesionale brenda gjyqësorit, por nuk përfshinë punën e Akademisë në pikëpamje të menaxhimit dhe administrimit të përgjithshëm. Shkarko »