Programi i Punës / Trajnimeve

  • Programi Trajnues Kornizë 2021-2022
    01.01.2021 Programi Trajnues Kornizë 2021-2022 Përmbajtja e Programit Trajnues Kornizë është fokusuar në trajnimet e vazhdueshme, parimet bazë për organizimin e trajnimit fillestar për gjyqtarët dhe prokurorët të cilët do të emërohen, programet e trajnimeve të specializuara, trajnimet e detyrueshme, trajnimet për avancim, trajnimet për menaxhmentin e gjykatave dhe prokurorive, trajnimet për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, trajnimet për trajnues, si dhe aktivitete tjera nga fusha e hulumtimeve dhe publikimeve. Shkarko »