Programi Trajnues

  • Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme për vitin 2020
    23.01.2020 Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme për vitin 2020 Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm ka për qëllim zhvillimin e vazhdueshëm dhe avancimin e shkathtësive dhe ekspertizës së duhur profesionale dhe interdisiplinare, të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ gjyqësor dhe prokurorial. Shkarko »