Raportet dhe Plani Strategjik

  • Raporti vjetor i punës 2021
    27.12.2022 Raporti vjetor i punës 2021 Akademia e Drejtësisë, përmes këtij raporti shfaq aktivitetet dhe zhvillimet tjera gjatë vitit 2021. Ngjashëm si viti paraprak edhe ky vit karakterizohet me vazhdimin e rrethanave të krijuara nga pandemia COVID 19 dhe si rrjedhojë edhe kufizimet e imponuara. Pavarësisht kësaj situate ky vit veçohet njëkohësisht edhe i punës së Akademisë së Drejtësisë me intenzitet duke e përmbyllë me shumë aktivitete në të gjitha programet e saj sipas ligjit. Shkarko »
  • 01.09.2022 Analiza e pyetësorëve para dhe pas realizimit të trajnimeve Shtator-dhjetor 2022 Shkarko »