Raportet dhe Plani Strategjik

  • Raporti vjetor i punës dhe i performancës të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2022
    03.04.2023 Raporti vjetor i punës dhe i performancës të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2022 Raporti vjetor i punës dhe i performancës të Akademisë së Drejtësisë është miratuar nga Këshilli Drejtues i Akademisë me datën 28.03.2023 Shkarko »