Hetimet Financiare dhe Rikuperimin e Aseteve

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Hotel Prishtina
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Bashkim Hyseni

12/02/2024 - 16/02/2024