Trajnim rifreskues për Ndërmjetësues - Regjioni i Mitrovicës

Fusha : Ndërmjetësimi

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Hotel Palace
Qyteti : Mitrovicë

Trajnues:

12/04/2024 - 14/04/2024