Ngrirja, konfiskimi dhe menaxhimi i aseteve virtuale në rastet e pastrimit të parave

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Aidan Larkin

16/05/2024 - 17/05/2024