Moduli- Kodi i Drejtësisë për të mitur, sesioni VI: Vendimet gjyqësore, mjetet juridike, gjykimi i madhorëve për vepra penale të kryera ndaj fëmijëve dhe mbrojtja e fëmijëve viktima apo dëshmitarë

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Shpëtim Peci

11/07/2024