Moduli- Kodi Penal-pjesa e përgjithshme, sesioni III: Mbrojtja e nevojshme

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Bashkim Hyseni

16/05/2024