Pastrimi i parave dhe hetimi financiar

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Behar Xhema,Valon Kurtaj,Naim Abazi

03/09/2024 - 04/09/2024