Proceduar përmbarimore dhe Ndërmjetësimi

Fusha : Civile

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Arsim Hamzaj,Faton Ademi

18/07/2024