E Drejta Familjare dhe Dhuna në familje

Fusha : Civile

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Valon Totaj,Faton Ademi

19/07/2024