Vendimet

  • 14.12.2018 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 26 nëntor 2018 Shkarko »
  • 19.10.2018 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 28 shtator 2018 Shkarko »
  • 18.06.2018 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 12 qershor 2018 Shkarko »
  • 30.03.2018 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 23 mars 2018 Shkarko »
  • 13.03.2018 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 26 shkurt 2018 Shkarko »
  • 30.01.2018 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 17 janar 2018 Shkarko »