blog-post

Postuar më: 12-02-2024

Hetimi financiar dhe rikuperimi i aseteve

Më 12-16 shkurt 2024, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me UNDP/SAEK, janë duke realizuar trajnimin me temë “ Hetimi Financiar dhe Rikuperimi i aseteve”.

Trajnues të angazhuar në këtë trajnim janë: z. Kujtim Munishi, Prokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, z. Bashkim Hyseni, Gjyqtar në Gjykatën e Apelit, z. Shkelzen Ibrahimi, Prokuror në Prokurorinë e Apelit si dhe z. Arton Hajdari, ekspert i forenzikes financiare nga NJIF.

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i pjesëmarrësve lidhur me Hetimin financiar dhe kthimin e asetve, me ҫ’rast në prani të trajnuesve në mënyrë fizike dhe përmes Platformës së mësimit në distancë të Akademisë së Drejtësisë ti zhvillojnë shkathtësitë e tyre sa i përket hetimit të veprave penale të Korrupsionit nga kapitulli 33 i Kodit Penal të Republikës se Kosovës, shpërlarjes se parave dhe kthimin e aseteve të fituara me vepër penale

Metodologjia e zbatuar është e karakterit të kombinuar, me shpjegime teorike dhe hulumtime përmes platformës.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Prokuror, gjyqtar, bashkëpunëtor profesional dhe hetues nga Policia e Kosovës.

Shpërndaje :